วิเคราะห์ผลจาก Google Form ได้ง่ายขึ้นด้วย BigQuery

Google Forms เป็นบริการทำแบบสอบถาม และยังสามารถทำเป็นแบบทดสอบความรู้ได้ด้วย ใครที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน event ต่างๆ น่าจะได้เห็นการนำ Google Forms มาใช้เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียน และในหลายๆ องค์กร ที่ใช้งาน G Suite ก็มีการนำ Google Forms มาใช้งานเป็น workflow ง่ายๆ สำหรับรวมรวมข้อมูลที่ต้องการ

Google Forms ใช้งานได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมทั้งตามงาน event และใช้ภายในองค์กร

การเก็บข้อมูลจาก Google Forms นั้น โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลจะถูกเก็บรวมอยู่ในหน้าแก้ไข form นั้นๆ เลย โดย Google Forms จะสรุปภาพรวมของข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิไว้ให้ หากเราต้องการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเราสามารถนำข้อมูลใน form เก็บลง Google Sheets เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

responses จะถูกเก็บอยู่ใน Forms พร้อมแสดงแผนภูมิ และเราสามารถเก็บ response ลง spreadsheet ได้ด้วย

ในบางกรณีที่ข้อมูลใน form นั้น มีผู้ตอบแบบฟอร์มเยอะมาก หรือฟอร์มนั้นมีการใช้งานมาระยะหนึ่งจนข้อมูลเริ่มมีปริมาณมากขึ้น การจะประมวลข้อมูลบน Google Sheets จะเริ่มไม่สะดวกและยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูลที่เก็บได้ใน Sheets อยู่ที่ 2 ล้านช่อง (ข้อมูล ณ วันที่เขียนบทความ)

BigQuery เป็นบริการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ด้วยภาษา SQL ที่นิยมอยู่แล้ว ประมวลผลได้รวดเร็วแม้ข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ในระดับ Petabyte และราคาไม่แพง หรือใช้งานได้ฟรีถ้าอยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้

BigQuery เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อ ด้วยความ ง่าย เร็ว ถูก

หากการใช้งาน Google Forms ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ติดปัญหาเรื่องปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นและวิเคราะห์ได้ช้า เราสามารถใช้ Apps Script เพื่อป้อนข้อมูลจาก Google Forms เข้า BigQuery ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที และยังรองรับข้อมูลได้ไม่จำกัดอีกด้วย

ขั้นตอนในการป้อนข้อมูลจาก Google Forms เพื่อ stream เข้า BigQuery แบบ real time มีดังนี้

  1. สร้าง table บน BigQuery และกำหนด schema ของ table ให้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการเก็บ
  2. เปิด script editor ใน Google Forms ตัวที่ต้องการเก็บข้อมูล
  3. เขียน script เพื่อดึงข้อมูลจาก Google Forms และส่งเข้า BigQuery
  4. ตั้ง trigger ของ script ให้ทำงานเมื่อมีการ submit form เข้ามา
ตัวอย่าง code ของการ stream ข้อมูลเข้า BigQuery

เมื่อเราสามารถป้อนข้อมูลเข้า BigQuery ได้แล้ว เราสามารถนำข้อมูลมาต่อยอดได้สะดวกมากขึ้น เช่น เปิดให้ทีม Analytics เข้ามาวิเคราะห์หา insight ของข้อมูล หรือนำข้อมูลไปแสดงผลบน dashboard เพื่อติดตามข้อมูลได้แบบ real time หากใครสนใจการใช้งานในรูปแบบดังกล่าว สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ แทนเจอรีน ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

ตั้ง Active Directory แบบไม่ต้องดูแล server เอง ด้วย Managed Service for Microsoft Active Directory