บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

การใช้งาน Google Apps 2-step verification บน iOS และ Android

รูปภาพ
ผู้ที่ใช้งาน Google Account อยู่ สามารถเปิดใช้ 2-step verification ได้ เพื่้อป้องกันไม่ให้ผู้อื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาใช้งานด้วย account ของเรา (โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานโดนเวบ phishing หลอกเอาข้อมูล password ไป) 2-step verification ช่วยให้ account ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ที่จะเข้าใช้งาน นอกจากจะต้องรู้ password แล้ว ระบบจะถามข้อมูลอีกชุด จากโทรศัพท์ของเจ้าของ account ในกรณีที่ผู้อื่นได้ password ไปก็จะยังไม่สามารถเข้าใช้งาน account ของเราได้ การเปิดใช้งาน 2-step verification โดยค่าเริ่มต้น จะยังไม่มีการเปิดใช้งาน 2-step verification หากต้องการเปิดใช้งานให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. login เข้าใช้งาน Google account ที่บริเวณด้านขวาบนจะปรากฏชื่อ account ที่ใช้งาน ให้กดที่ชื่อ account และกดที่ลิงก์ Account 2. ภายใต้หัวข้อ Accounts ให้เลือกที่หมวด Security 3. ที่หัวข้อ 2-step verificaion จะมีสถานะเป็น OFF อยู่ให้กดที่ Settings 4. กด Start setup >> 5. เลือกประเทศ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ช่อง Phone number และกด Send code (สามารถเลือกรับรหัสยืนยันด้วย SMS หรือ Voice Call ได้)

เทคนิคการใช้งาน Google Form

รูปภาพ
Google Form เป็นหนึ่งในชุดเอกสารออนไลน์จาก Google ความสามารถหลักของตัว Google Form นั้นคือการสร้างชุดคำถาม ส่งชุดคำถามนั้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย และรวบรวมคำตอบจากผู้ตอบ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แบบสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลกรฝ่ายต่างๆ แบบทดสอบความรู้สำหรับประเมินนักเรียน ฯลฯ แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ จะต้องเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลมาใส่ในรูปแบบดิจิตอล และนำมาประมวลผล ซึ่งหากใช้ Google Form จะสามารถลดขั้นตอนทั้งหมดนี้ได้ทันที การสร้างและใช้งาน Google Form นั้น ค่อนข้างตรงไปตรงมา คือตั้งคำถาม ระบุคำตอบ แต่จะมีรายละเอียดบางส่วนที่จะช่วยให้เราปรับใช้ Google Form ได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น เก็บข้อมูล username ของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ ความสามารถนี้จะมีเฉพาะผู้ใช้งาน Google Apps เท่านั้น โดยเราจะต้องเลือกตัวเลือกทั้ง 2 ตามภาพด้านล่าง ตัวเลือกแรกเป็นการระบุให้ผู้ตอบต้อง login ด้วยโดเมนของผู้ใช้ก่อนจึงจะเข้าถึงแบบสอบถามได้ (เหมาะกับแบบสอบถามภายใน ที่มีข้อมูลความลับ หรือข้อมูลเฉพาะภายในองค์กร) ตัวเลือกที่สอง เป็นการระบุว่า Form จะเก็บข้อมูล