Posts

Showing posts from March, 2015

จัดระเบียบงานอันยุ่งเหยิงด้วย Gmail, Calendar และ Google Keep

Image
บทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้งาน Google Apps เพื่อช่วยให้เรารับมือกับงานที่ถาโถมเข้ามาได้ดียิ่งขึ้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้สามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยคับ

รับมือกับอีเมล อีเมลที่ไหลเข้ามาตลอดทั้งวัน สามารถตั้งรับได้โดยการ "จองเวลาไว้ดูอีเมล" โดยให้ตั้งเป็น calendar event เอาไว้ โดยอาจจะแบ่งเป็นช่วง เช้า กลางวัน เย็น โดยช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะโฟกัสไปที่การอ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว

การจัดการกับอีเมล โดยหลักการจะคล้ายกับเนื้อหาในบทความ เทคนิคการใช้งานอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย zero inbox ที่อธิบายถึงการจัดการให้ inbox เราเป็นศูนย์อยู่ตลอดโดยการจัดอีเมลเข้าหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งในบทความนี้จะ แนะนำการจัดอีเมลเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้


Do it: สำหรับงานที่ทำได้เสร็จใน 5 นาที ให้จัดการได้เลยSchedule it: งานที่ใช้เวลามากขึ้น ยังไม่ต้องทำ (เพราะอยู่ในช่วงอ่านอีเมล) แต่ให้จองเวลาไว้ใน calendar ว่าจะทำงานนี้เมื่อไร และ archive อีเมลนั้นได้Delegate it: หากเป็นงานที่มอบหมายให้คนอื่นทำได้ ก็จัดการได้เลย (เหมือน Do it)Dump it: อีเมลอื่นๆ ที่เป็นขยะก็ลบทิ้งไป

บริหารเวลา เริ่ม…