บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

พิมพ์เอกสารบน Chromebook ด้วย Google Cloud Print

รูปภาพ
Chromebook for Business  คือโซลูชันในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้การกำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆ บน Chromebook สามารถจัดการได้ผ่านระบบ cloud โดยที่องค์กรไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเครื่อง, ไม่ต้องจ่ายค่า license สำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, ไม่ต้องคอยอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสบนเครื่อง, รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ใช้ Chromebook ไม่ต้องลงโปรแกรม การใช้งาน Chromebook  เหมาะกับผู้ใช้งานที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ผ่าน "web app" ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ (สามารถดูรายการ web app ได้จาก Chrome Web Store ) รูปแบบการใช้งาน web app นั้น แตกต่างจากการใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วไปคือ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่อง  และ ซอฟต์แวร์มีการอัพเดตตัวเอง ผู้ใช้เพียงแต่เปิด web app ที่ตัวเองใช้งานขึ้นมา ก็สามารถทำงานได้ทันที ทำงานบน Chromebook ด้วย web app ไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานได้เลย หากไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่อง ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง driver ของเครื่องพิมพ์ลง

การใช้งาน Chromebook ในรูปแบบ kiosk

รูปภาพ
Chromebook for Business คือโซลูชันสำหรับองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนด policy ต่างๆ ไปที่ Chromebook ได้โดยสะดวก รวมถึงระบบความปลอดภัยของ Chrome OS ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการใช้งาน Chromebook ของผู้ใช้งาน ให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนด policy ต่างๆ ได้โดยสะดวก ผ่าน management console โดยทั่วไป Chromebook จะถูกมองเป็น laptop ที่ใช้งาน Chrome OS ดังนั้นลักษณะการใช้งานก็จะเป็นการทำงานทั่วๆ ไปที่ ผู้ใช้สามารถทำผ่าน web browser ได้ เช่น เชคอีเมล, ประชุม video conference ฯลฯ โดยทั่วไป เราสามารถใช้งาน Chromebook เพื่อทำงานต่างๆ ผ่าน web browser ได้ บทความนี้จะแนะนำการใช้งาน Chromebook, Chromebox ในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นก็คือ การใช้งานเป็น Chromebook เป็น kiosk ซึ่งหมายถึงลักษณะการใช้งานที่วางเครื่องไว้กับที่ และมีผู้ใช้หลายๆ คนมาใช้งานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการใช้งาน kiosk ใน 2 ลักษณะคือ ใช้งานเป็นเครื่องสาธารณะ หรือ Public Session Kiosk ใช้งานแบบจำกัดประสบการณ์ หรือ Single App Kiosk Public Session Kiosk การตั้ง kiosk สำหรับใช้งานในที่สาธารณะเป็นลักษณะ internet cor