บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2012

เดินชม Google data center ด้วย street view

รูปภาพ
Google Data center คือเบื้องหลังของบริการต่างๆจาก Google เช่น Google Apps for Business ที่เป็น messaging and collaboration platform (มี mail, calendar, document เป็นหลัก) สำหรับองค์กร ข้อมูลของผู้ใช้งานบริการต่างๆจาก Google จะถูกส่งมาประมวลผล และเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ Google Apps บริการ messaging and collaboration สำหรับองค์กร  องค์กรที่มีการใช้งาน Google Apps for Business นั้นไม่จำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลของตนเอง (เปรียบเสมือนการ outsource ระบบ messaging and collaboration ให้ Google เป็นคนจัดการให้) ซึ่งการมีศูนย์ข้อมูลนั้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนไปกับอุปกรณ์ต่างๆ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายประจำ (เช่น ค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าบำรุงรักษา และความเสียหายต่อธุรกิจในกรณีที่เกิดระบบเกิด downtime ) ศูนย์ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ Google services ก่อนหน้านี้ Google ได้เผยแพร่วีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆของศูนย์ข้อมูล Google เราจะเห็นระบบรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบ รวมไปถึงการเก็บรักษาข้อมูลและการทำลาย harddisk เมื่อหมดอายุการใช้งาน สามารถเข้าไปดูข้อ

การปรับแต่ง Google Apps ในเบื้องต้น

รูปภาพ
Google Apps นั้น เป็นบริการ Software as a Service จาก Google ที่คอยให้บริการด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน (messaging & collaboration) สำหรับองค์กร โดยระบบเบื้องหลังของบริการนี้ จะดูแลโดย Google ทำให้องค์กรสามารถใช้งานบริการเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากร เพื่อมาดูแลและคอยจัดการส่วนต่างๆเหล่านี้ Google จะดูแลจัดการ infrastucture ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ Google Apps สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และสะดวกรวดเร็ว ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งการใช้งานส่วนต่างๆ ของ Google Apps เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได้ โดยจัดการผ่านหน้า control panel ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จาก URL www.google.com/a/your_domain (เปลี่ยน your_domain เป็นโดเมนที่ใช้งาน Google Apps) บทความนี้จะแนะนำการปรับแต่ง Google Apps ผ่าน control panel (เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ได้สิทธิ์เท่านั้น) เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก โดยมีส่วนที่ควรเข้าไปปรับแต่งดังต่อไปนี้ ใส่ข้อมูล Organization name โดยไปที่ Domain settings > General > Organization name และระบุชื่อขององค์กรลองในช่อง ชื่่อที่ระบุนั้นจะปรากฏอย