บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017

ประยุกต์ใช้ G Suite ในงาน project management

รูปภาพ
นอกจาก G Suite จะมีความสามารถในการ รับมือการโจมตี ที่มาทางอีเมลแล้ว  G Suite ยังเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานและสื่อสารในองค์กร ประกอบไปด้วยบริการต่างๆ เช่น Google Sheets, Google Calendar, Google Drive, Google Sites และ อื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้ ผมจะแนะนำการใช้งานบริการเหล่านี้ โดยการประยุกต์มาใช้กับงานในลักษณะ project management ซึ่งจะเป็นงานที่ต้องทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย ทั้งการวางแผน การจัดการทรัพยากร การติดตามความคืบหน้า แนวทางที่แนะนำในบทความ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถทั้งหมด ทั้งนี้เรายังสามารถประยุกต์การใช้งานความสามารถอื่นๆ ของ G Suite เพื่อให้การทำงานเป็นทีม สะดวกและง่ายขึ้นได้ด้วยครับ การวางแผนและติดตามผลด้วย Google Sheets ในงาน project management เราสามารถวางแผน project ใน Google Sheets และกำหนดหัวข้อเพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล เช่น TASK, OWNER, DUE DATE, % COMPLETED, STATUS และเริ่มใส่ task ของ project ลงไป เราสามารถสร้าง sheet และตั้งชื่อ "Project member" เพื่อเก็บข้อมูลรายชื่อทีมที่ทำงานใน project เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก ตร

รับมือกับ zero-day attack ด้วย G Suite

รูปภาพ
ทุกวันนี้ การโจรกรรมทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมูลค่าอันมหาศาลหากโจมตีสำเร็จได้ดึงดูดเหล่ามิจฉาชีพที่หากินกับช่องโหว่ทั้งของระบบและผู้ใช้งาน โดยไม่ได้สนใจว่าใครจะเดือดร้อนอย่างไร การป้องกันตัวเองในเบื้องต้น มีอธิบายไว้ใน บทความ "security ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน Google Apps " ทั้งนี้ แนวทางการป้องกันที่หลายๆ ระบบใช้ยึดถือกัน จะเป็นแบบ signature-based ซึ่งหมายถึง ระบบจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ ก็ต่อเมื่อระบบรู้จักการโจมตีรูปแบบนั้น โดยอิงข้อมูลใน signature ของระบบ ว่าไวรัสหรือ malware ตัวไหน มีการโจมตีอย่างไร เปรียบเหมือนการแพร่ระบาดของไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีน ที่จะกระจายตัวได้รวดเร็ว ไวรัสพันธุ์ใหม่ๆ ที่เรายังไม่มีวัคซีน จะแพร่ระบาดได้รวดเร็ว การที่ระบบจะรู้จักการโจมตีใหม่ๆ ได้ ก็จำเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าของระบบ และเจ้าของระบบจะต้อง update signature ให้ทันท่วงที เพื่อป้องกันผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่ยังไม่โดนโจมตี นั่นหมายความว่า จะต้องมีคนโดนโจมตีก่อนเสมอ จึงจะสามารถรายงานกลับให้เจ้าของระบบได้ ซึ่งระหว่างนี้ ระบบจะไม่สามารถป้องกันผูุ้ใช้งานได้