บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2015

ทำไมองค์กรจึงไม่ควรตั้ง mail server ของตัวเอง?

รูปภาพ
บทความนี้จะเขียนเรื่องแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีในฝั่งองค์กร แต่จะขอเกริ่นด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้น ในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงและส่งผลมาจนกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือ การที่มนุษย์เริ่มทำกสิกรรมแทนการออกล่าสัตว์ เนื่องจากการทำกสิกรรม (เช่น การปลูกพืช และเลี้ยวสัตว์) ทำให้มนุษย์สามารถผลิตทรัพยากร (โดยเฉพาะพลังงานและอาหาร) ได้มากขึ้น จึงรองรับจำนวนประชากรได้มากขึ้น ส่งผลให้สังคมเติบโต การทำกสิรรม คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ ที่มา: bighistoryproject.com ในสังคมกสิกรรม เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้สามารถผลิตทรัพยากรได้มากขึ้น และเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรทั้งหมด ทำให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำกสิกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลส่วนที่เหลือ สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมได้ (เกิดช่างหม้อ พ่อค้า ทหาร รัฐบาล) ทักษะเฉพาะด้านที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เป็นสิ่งใหม่ และทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในสังคม เมื่อทุ