บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2016

security ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน Google Apps

รูปภาพ
Google Apps คือระบบการสื่อสารและทำงานร่วมกันสำหรับองค์กร ในรูปแบบ Software-as-a-Service นั่นคือ ผู้ให้บริการ (ในที่นี้คือ Google) จะบริหารจัดการระบบหลังบ้านให้ทั้งหมด องค์กรสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ทันที ซึ่งนั่นรวมถึงการบริหารจัดการให้ระบบมีความปลอดภัย ทั้งในแง่ของการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาติ (Confidentiality) การเก็บและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง (Integrity) และการพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา (Availability) หรือจำง่ายๆ ว่า C-I-A แต่ไม่ว่าระบบจะแข็งแกร่งแค่ไหน จุดอ่อนหนึ่งที่จะยังคงอยู่เสมอนั่นก็คือ จุดอ่อนจากตัวผู้ใช้งานนั่นเอง ซึ่งบทความนี้จะแนะนำเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้งาน เพื่อให้รู้เท่าทันภัยอันตรายในโลกออนไลน์ รู้จักระวังตัว และลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้ข้อมูลตกอยู่ในอันตรายได้ ซึ่งเกร็ดความรู้เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ และใกล้ตัวมาก จึงจำเป็นที่ผู้ใช้งานควรจะรู้ไว้ Spoofed email สวมรอยผู้ส่งจดหมาย สมัยนี้ คนน่าจะส่งจดหมายกันน้อยลง (โปสการ์ดอาจจะมีบ้าง ตามโอกาสพิเศษ) ใครที่ไม่เคยส่งจดหมายจะลองทำตามดูก็ได้ครับ คือเขียนจดหม