บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

Cloud Identity บริการ IDaaS จาก Google Cloud

รูปภาพ
Google Cloud เปิดตัวบริการ Cloud Identity ซึ่งเป็นบริการ IDaaS (Identity as a Service) ที่มาช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ identity ของ user ในองค์กรได้สะดวกมากขึ้น ปัญหาของการใช้งาน Cloud (SaaS) ในองค์กร ในบางองค์กรที่มีการใช้งาน SaaS มากกว่า 1 ระบบ เช่น ใช้ Salesforce สำหรับทีมขาย ใช้ Slack ในทีม developer ใช้ Zendesk ในทีม customer support หรือใช้ dropbox กับทีม marketing จะเห็นว่า แต่ละทีมที่มีการใช้งาน SaaS ที่แตกต่างกัน ย่อมหมายถึงการใช้งานบัญชีผู้ใช้สำหรับ login ในแต่ละ application โดยส่วนมาก แต่ละระบบจะต้องมี admin ของ app นั้นๆ ในบางองค์กรที่ business user เป็นคนจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งานกันเอง admin ของระบบนั้นๆ อาจจะเป็น business user นั้นเอง ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบคงไม่เท่ากับ IT admin และอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ข้อมูลหาย หรือข้อมูลรั่วไหลจากการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมมากพอ ส่วน IT admin ขององค์กร หากได้สิทธิ์เป็น admin ของระบบที่ user หามาใช้งานนั้น หากมีจำนวนมากขึ้น การจัดการจะเริ่มลำบาก เช่น หาก user ลาออก จะต้อง deprovision user ออกจากระบบใดบ้าง หรือหากม