บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2014

Chromebox for Meetings VS Chromebox แบบประกอบร่างเอง

รูปภาพ
Chromebox for Meetings คือ ชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งาน video conference สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ช่วยให้องค์กร สามารถสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้น ร่นระยะทาง, เวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเดินทาง เพื่อมาประชุมกันเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง ผู้ประชุมต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางบนท้องถนน เพื่อประชุมเพียงไม่กี่ชั่วโมง ภาพจาก:  migrationology.com หากเทียบกับโซลูชัน video conference อื่นๆ ที่ใช้งานกันในองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ โซลูชันเหล่านั้นมีต้นทุนสูงมาก ทำให้องค์กรสามารถจัดหาได้อุปกรณ์ได้ในจำนวนจำกัด สิ่งที่ตามมาก็คือ การใช้งานโซลูชันเหล่านี้ถูกใช้งานในวงจำกัด เช่น ใช้งานได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง หรือเฉพาะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่เท่านั้น ทำให้บุคคลากรส่วนมากไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากการที่องค์กรมีระบบดังกล่าว ระบบ video conference ระดับสูง เข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้งานบางกลุ่ม ภาพจาก: wikipedia Chromebox for Meetings เป็นชุด video conference ที่มีราคาไม่สูง ทำให้องค์กรสามารถจัดหา Chromebox for Meetings มาใช้งานในองค์กรได้ในวงกว้าง เป็นการเปิดพื้นที่ให้เทคโนโลยีสามารถรองรับความต้องการขอ