บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

กำหนดสิทธิ์ราย column บน BigQuery ด้วย BigQuery column-level security

รูปภาพ
BigQuery เป็นบริการคลังข้อมูลที่รองรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ในเวลารวดเร็วและราคาคุ้มค่า การที่ข้อมูลจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะต้องมีการเปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้จากแต่ละส่วนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ การกำหนดสิทธิ์เบื้องต้นนั้น สามารถทำได้ในระดับ project, dataset, table หรือ view แต่ถ้าหากข้อมูลที่เราเก็บลง table มีแค่บาง column ที่เป็นข้อมูลความลับ และไม่อยากแยกเก็บข้อมูลลง table ใหม่ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง BigQuery สามารถกำหนดสิทธิ์ที่ระดับ column ได้ โดยการทำงานร่วมกับ Data Catalog มีรายละเอียดดังนี้ สร้าง policy tag ด้วย Data Catalog 1.เริ่มจากการเข้าไปตั้ง Taxonomies ใน Data Catalog และกด +CREATE 2. กำหนดชื่อ taxonomy เลือก project และกดหนด Policy tags (สามารถกำหนด policy เป็นลำดับชั้นซ้อนกันได้) และ Locations (ต้องเป็น location เดียวกับ dataset ของ BigQuery ที่เราต้องการคุมสิทธิ์) และกด SAVE 3. ที่หน้า taxonomy กดเลือก policy tag ที่เพิ่งสร้าง และกด +ADD MEMBER เพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่สามมารถเข้าถึงข้อมูลใน tag ได้ 4. ระบุบัญชีของ user ที่เราจะให้สิทธิ์ (