บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

Google Apps Unlimited ให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูล

รูปภาพ
Google Apps for Business  คือชุดเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกัน (messaging & collaboration) สำหรับองค์กร ที่บริษัทกว่า 5 ล้านธุรกิจนำมาใช้ ช่วยให้องค์กรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Google Apps เป็นบริการที่มีหลายรุ่น ทั้ง Google Apps for Business, Google Apps for Education, Google Apps for Nonprofits, Google Apps for Government และล่าสุดกับ Google Apps Unlimited Google Apps Unlimited = Google Apps for Business + unlimited storage + Vault + addtional report and policy Google Apps Unlimited โดยพื้นฐานก็คือ Google Apps for Business ที่มีความสามารถมากขึ้น โดยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Google Apps Unlimited ได้แก่ ผู้ใช้งานทุกคน ได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลไม่จำกัด Google Apps for Business จะได้ 30 GB/ผู้ใช้ แต่สำหรับ Google Apps Unlimited จะไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้งาน ไม่ต้องกังวลกับเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด ไม่ต้องลบหรือคอยจัดการพื้นที่ในบัญชีให้เพียงพอกับการใช้งาน มีรายงานการใช้ Google Drive สำหรับผู้ดูแลระบบ  องค์กรสามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ

การใช้ Google Form ในการทำแบบประเมินความรู้ (อย่างง่าย)

รูปภาพ
Google Form คือ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ ในลักษณะของคำถามออนไลน์ เป็นหนึ่งในชุด Google Apps for Business  ซึ่งเราสามารถนำ Google Form มาใช้ในการทำแบบสอบถามความคิดเห็น หรือแบบสำรวจต่างๆ ได้ โดยผลของแบบสอบถามจะถูกรวบรวมไว้ใน Google Sheets ซึ่งเราสามารถนำมาประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการนำ Google Form มาใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ วิธีการตรวจคะแนนและวัดผลการประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) รูปแบบของแบบประเมินที่เหมาะสม คำตอบเป็นตัวเลือกที่ตายตัว (multiple choice, checkbox, choose from a list) เนื่องจากคำตอบที่ตายตัว สามารถนำมาใช้ในการตรวจคำตอบได้สะดวก เป็นการประเมินบุคคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของคนที่ทำข้อสอบได้ โดยในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างข้อแบบประเมินที่มีข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 7 คะแนน การตั้งค่า Google Form ตามโจทย์ดังกล่าว จะมีรายละเอียดดังนี้ การออกแบบข้อสอบ เราสามารถเลือกให้ Google Form สลับลำดับของตัวเลือกเป็นแบบสุ่มได้ ทำให้แต่ละครั้ง ลำดับของตัวเลือก จะเรียงไม่เหมือนกันเสมอไป (ให้ยกเว้นข้อที่มีตัวเลือกจำพวก &qu

5 เหตุผลที่องค์กรธุรกิจ เลือกใช้บริการ Google Apps for Business

รูปภาพ
Google Apps for Business คือบริการในกลุ่ม messaging & collaboration จาก Google ซึ่งเป็นบริการกลุ่มเมฆในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) นั่นหมายถึง ผู้ใช้บริการ Google Apps for Business สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบริหารจัดการเรื่อง Infrasturcture ของระบบ เช่น เครื่องแม่ข่าย หรือการติดตั้งระบบ Google Apps for Business เป็นชุดของซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยบริการหลายๆ ตัว เช่น Gmail, Calendar, Docs & Drive, Hangouts, Google Sites, Google Apps Vault ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัว มีความสามารถในลักษณะงานหลายรูปแบบ แต่ละบริการสามารถผสานการใช้งาน (integrate) กับบริการอื่นๆ ในชุดได้สะดวก องค์กรธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจได้ ไม่ใช่แค่การ รับ-ส่ง งานทุกอย่างผ่านอีเมล จากการที่ผู้เขียนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในหลายองค์กร ที่ตัดสินใจเปลี่ยนระบบอีเมลมาใช้งาน Google Apps for Business สามารถเรียบเรียงออกมาได้ 5 หลักใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ (ไม่เรียงตามลำดับ เพียงแต่ยกแต่ละข้อมาเพื่อแบ่งปันมุมมองในแต่ละหลักการ) 1. Google Apps for