Posts

Showing posts from June, 2018

Google Cloud Platform Foundation ตอกเสาเข็มให้มั่นคง ก่อนเริ่มใช้งาน GCP

Google Cloud Platform เป็น Cloud Services ที่มีบริการให้ใช้งานครอบคลุมหลากหลายบริการมาก ข้อมูลที่หน้าเวบ https://cloud.google.com/ แยกประเภทบริการไว้เป็น
Compute : เช่าเครื่อง serverStorage and Database : เก็บข้อมูลNetworking : จัดการเครือข่ายBig Data : ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่Cloud AI : สร้างปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆ หลายๆ บริษัท เริ่มมีการบุกเบิกการใช้งาน Cloud Platform ทั้งในลักษณะของการย้าย workload ของงานที่มีอยู่ ไปลองรันบน Cloud หรืออาจจะเป็นการสร้างระบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ขึ้นมาใช้งานบน Cloud Platform Google เปิดให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งาน GCP (Google Cloud Platform) ได้โดยให้ credit จำนวน $300 เป็นเวลา 12 เดือน (จนกว่าอันใดอันหนึ่งจะหมดก่อน) ช่วยให้แต่ละคน สามารถทดลองสร้าง project และใช้งาน GCP ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทั้งนี้ หากผ่านช่วงของการทดลองใช้งานแล้ว และผู้ใช้มีความต้องการใช้งานระบบต่อ สิ่งที่ทีม IT จะต้องรับมือคือ จะบริหารจัดการ project ที่แต่ละคนไปสร้างไว้ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ง่ายต่อการจัดการของทีม IT ได้อย่างไร หลายๆ ครั้งที่การทดลอง เกิดขึ้นบน…