บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

ทำความรู้จัก App Maker ผ่าน tutorial (ตอนที่ 2)

รูปภาพ
ต่อจาก ตอนที่แล้ว นะคับ เรามาทำความรู้จัก App Maker ไปพร้อมกับภาพประกอบกันเลย Tutorial 3: Style Your App https://developers.google.com/appmaker/tutorials/style-your-app/ เลือก theme ของ app ได้จากเมนูรูปถาดสี มีให้เลือก 2 them คือ Material และ Plain หน้าตาของ app เมื่อเลือก theme เป็น Plain ที่มุมซ้ายล่างจะมีปุ่ม Show outlines สำหรับแสดงเส้นรอบ object ทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการจัด layout เมื่อกดเลือก object จะสามารถปรับแการแสดงผลของ object นั้นๆ ได้จากเมนูด้านซ้ายบน เรียกว่า Variant เราสามารถใส่ custom variant ได้ในเมนู Style Editor (จากรูปภาพคือใส่ variant ชื่อ "Orange" เข้าไป) หรือจะเขียน style ทับ variant เดิมก็ได้ นอกจาก variant แล้ว เราสามารถระบุ style ของ object ที่เมนู Property Editor (icon รูปดินสอ) > styles และระบุชื่อ style ที่ต้องการ จากใช้ stylesheet จากภายนอก สามารถนำมาใส่ได้จากเมนู App Settings > CSS URLs Tutorial 4: Call Scripts https://developers.google.com/appmaker/tutorials/call-scripts/ การใส่คำสั่งให้กั