บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2016

อบรม Google Apps แบบ on demand ด้วย Synergyse

รูปภาพ
Google Apps เป็นบริการ messaging and collaboration แบบ Software-as-a-Service จาก Google ทำให้ องค์กรต่างๆ ได้ใช้งานเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมาบริหารจัดการระบบด้วยตัวเอง การเปลี่ยนระบบจากระบบเดิมมาเป็น Google Apps นั้น สิ่งที่สำคัญ และมีผลกระทบมากกว่าการโอนย้ายข้อมูล (migrating data) นั่นก็คือการทำ Change Management เพราะการทำ Change Management ที่ดี ส่งผลให้ผู้ใช้งาน เข้าใจ ใช้งานเป็น และนำไปประยุกต์ในการทำงานของตัวเองได้ แบบที่คุณคาดไม่ถึง งานส่วนหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของ Change Management ก็คือการฝึกอบรม Google Apps ที่องค์กรสามารถเตรียมรูปแบบการอบรมไว้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม เช่น การจัด class มีวิทยากรมาสอน การเตรียมคู่มือให้ศึกษาเอง หรือการเตรียมวิดีโอให้ผู้ใช้เข้ามาดูได้เองตลอดเวลา และการที่ Google เพิ่ม feature ใหม่ๆ  เข้ามา ก็ควรจะมีการสื่อสาร หรืออบรม เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้จักกับ feature ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกัน วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นก็คือการใช้ solution จาก Synergyse ซึ่งทำระบบการอบรม Google Apps แบบ on demand ที่มี UI รวมเข้า