บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2020

แนะนำ Google PSO: ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้เริ่มจาก Cloud Start / Cloud Discover

รูปภาพ
Google PSO เป็นบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน Google Cloud Platform สำหรับลูกค้าองค์กร โดยการแบ่งเป็นขั้นต่างๆ คือ Assess : สำหรับองค์กรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งาน GCP ดีหรือไม่ และจะเริ่มต้นยังไง Plan : สำหรับองค์กรที่จะเริ่มใช้งาน GCP และต้องการออกแบบวิธีการจัดการ และวางรากฐานในการใช้งานอย่างเป็นระบบจากส่วนกลาง Deploy : สำหรับองค์กรที่ต้องการย้ายหรือสร้าง workload ขึ้นบน GCP Optimize : สำหรับองค์กรที่ใช้งาน GCP ได้สักระยะ และต้องการตรวจสอบว่าใช้งาน GCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือตรงตาม best practices ของ Google หรือไม่ หากองค์กรของคุณ ต้องการเริ่มต้นใช้งาน แต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน PSO service ที่แนะนำคือกลุ่มที่อยู่ในขั้นการ assess เพื่อประเมินว่าเราควรจะเริ่มใช้งาน cloud ยังไง ด้วย workload แบบไหน หรือเราพร้อมจะไป cloud หรือไม่ โดยมี service ที่อยู่ในขั้น assess อยู่ 2 ตัวคือ Cloud Start และ Cloud Discover ครับ Cloud Start ทำความเข้าใจระบบเดิม ประเมินความเป็นไปได้ และจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร service ตัวแรกคือ Cloud Start โดยจะเป็น workshop แบบโต้ตอบกับลูกค้า ผ่านรู