แนะนำ Google PSO: ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้เริ่มจาก Cloud Start / Cloud Discover

Google PSO เป็นบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน Google Cloud Platform สำหรับลูกค้าองค์กร โดยการแบ่งเป็นขั้นต่างๆ คือ

 • Assess: สำหรับองค์กรที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้งาน GCP ดีหรือไม่ และจะเริ่มต้นยังไง
 • Plan: สำหรับองค์กรที่จะเริ่มใช้งาน GCP และต้องการออกแบบวิธีการจัดการ และวางรากฐานในการใช้งานอย่างเป็นระบบจากส่วนกลาง
 • Deploy: สำหรับองค์กรที่ต้องการย้ายหรือสร้าง workload ขึ้นบน GCP
 • Optimize: สำหรับองค์กรที่ใช้งาน GCP ได้สักระยะ และต้องการตรวจสอบว่าใช้งาน GCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือตรงตาม best practices ของ Google หรือไม่หากองค์กรของคุณ ต้องการเริ่มต้นใช้งาน แต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหน PSO service ที่แนะนำคือกลุ่มที่อยู่ในขั้นการ assess เพื่อประเมินว่าเราควรจะเริ่มใช้งาน cloud ยังไง ด้วย workload แบบไหน หรือเราพร้อมจะไป cloud หรือไม่ โดยมี service ที่อยู่ในขั้น assess อยู่ 2 ตัวคือ Cloud Start และ Cloud Discover ครับ

Cloud Start ทำความเข้าใจระบบเดิม ประเมินความเป็นไปได้ และจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร

service ตัวแรกคือ Cloud Start โดยจะเป็น workshop แบบโต้ตอบกับลูกค้า ผ่านรูปแบบของการเขียนกระดาน หรือแสดงตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพเบื้องต้นในการใช้งาน GCP ว่ามีรูปแบบใดบ้าง กิจกรรมที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ลูกค้าได้รับ มีดังนี้
 • กิจกรรมที่ 1
  • ค้นหา use case และเป้าหมายในการใช้งาน cloud
  • ทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมของระบบปัจจุบัน (ตาม use case ที่เลือก)
  • ร่างแบบสถาปัตยกรรมระบบใหม่ ที่จะไปรันบน cloud
 • กิจกรรมที่ 2
  • ระบุความต้องการหลัก
  • ระบุประเด็น/ปัญหาที่สำคัญ (concerns and issues)
  • ออกแบบระบบบน GCP เพื่อให้ตอบความต้องการทั้งทางธุรกิจและทางเทคนิค
  • แสดงตัวอย่าง (demo) ความสามารถของ GCP ตามที่ออกแบบไว้
 • กิจกรรมที่ 3
  • สรุปประเด็นที่ใช้พิจารณา/ตัดสินใจในการออกแบบ
  • สรุปคำถาม-คำตอบ สำคัญๆ ที่เกิดขึ้น
  • แสดงรายการคำถาม/ปัญหาที่ยังค้างอยู่
  • รายงานสรุปคำแนะนำสำหรับผู้บริหาร และแผนขั้นต่อไป
Cloud Start เป็นบริการให้คำปรึกษา ที่ทำงานร่วมกับลูกค้า ใช้ effort ประมาณ 3 man-day ในระยะเวลา 1 สัปดาห์

Cloud Discover: Machine Learning อยากใช้ ML มาดูกันก่อนว่ามีข้อมูลมั้ย

Machine Learning (ML) เป็นคำที่ทุกคนพูดถึงกันมากในช่วงหลัง และความเข้าใจครึ่งๆ กลางๆ หลายครั้งทำให้เกิดไอเดียสุดล้ำในการนำ ML มาใช้ในธุรกิจ ที่สุดท้ายมาค้นพบทีหลังว่า ML ไม่ใช่คำตอบในทุกเรื่อง และมันไม่สามารถเสกขึ้นมาจากอากาศได้

Cloud Discover: Machine Learning เป็นบริการให้คำปรึกษา สำหรับองค์กรที่สนใจจะนำ ML มาใช้ในธุรกิจ แต่การเริ่มโปรเจกต์โดยไม่มีแผน ก็มีโอกาสสูงที่โปรเจกต์จะไปไม่ถึงฝั่ง หรือทำออกมาไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ บริการนี้จะช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับไอเดีย ML ที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมที่มีและสิ่งที่ลูกค้าได้รับ เป็นดังนี้
 • ML Overview: รู้จักพื้นฐานกันก่อน
  • ปูความรู้พื้นฐานและหลักการของ Machine Learning 
  • ทำความเข้าใจขอบเขตของ ML อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรเหมาะ อะไรไม่จำเป็น
 • Use Case Ideation Workshop: ทำกิจกรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหา use case ที่เหมาะสม
  • ช่วยให้ผู้เข้าร่วม ระบุปัญหาธุรกิจ และ use case ที่ ML สามารถช่วยให้งานดีขึ้นได้ (บางงานสามารถตอบได้ด้วย solution อื่นที่ดีกว่า ML ก็จะถูกคัดเลือกออก)
  • จัดลำดับ use case ที่มีความสำคัญสูงสุด 3 ลำดับ (ใน workshop จะมีขั้นตอนบอกทีละขั้นตอนจนได้ 3 ลำดับนี้)
 • High-level data qualification: จาก use case ที่ถูกเลือก จะนำข้อมูลมาพิจารณาต่อ
  • สอบถามผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูล
  • ตรวจสอบข้อมูล ว่ามีพร้อมหรือไม่ จัดเก็บที่ไหน และจะดึงมาได้อย่างไร
 • Analysis and recommendations: วิเคราะห์และเสนอแนะ
  • วิเคราะห์และระบุความเป็นไปได้ของ use case จากข้อมูลที่มี
  • ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น และแผนขั้นต่อไป สำหรับการทำ ML
  • รวบรวมและสรุปสิ่งที่ค้นพบ และนำเสนอในรูปแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร
Cloud Discover: Machine Learning เป็นบริการให้คำปรึกษา ที่ทำงานร่วมกับลูกค้า ใช้ effort ประมาณ 5 man-day ในระยะเวลา 2 สัปดาห์


บริการทั้ง 2 ตัวนี้ ยังไม่มีการ implement จริงเกิดขึ้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นแบบแผน เพื่อช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะวางแผนใช้งาน GCP จริงต่อไป

องค์กรใดที่อยากเริ่มต้นใช้งาน GCP แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง สามารถติดต่อได้ที่ tangerine ครับ
---

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

ออกแบบระบบให้คุยข้าม module กันได้ ด้วย Pub/Sub