บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

ขยับเพดานเงินเดือนด้วยการเพิ่ม productivity

รูปภาพ
องค์กรแต่ละแห่งมีเป้าหมายในการดำเนินการต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ องค์กรนั้นต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ้าเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก็ต้องรับเงินบริจาค องค์กรรัฐก็ต้องใช้งบประมาณของประเทศ (ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากภาษีอากร) start up ที่ในช่วงแรกยังขาดทุน ก็ต้องมี เงินอัดฉีดจากนักลงทุน (ที่คิดว่า start up จะทำกำไรให้ทีหลัง) องค์กรเอกชน ก็ต้องมีกำไรจากการดำเนินการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก็ยังต้องการเงินบริจาคเพื่อมาขับเคลื่อนองค์กร ขอบคุณภาพจาก  Piriya Pholphirul's blog ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งขององค์กรก็คือ "เงินเดือน" หรือ "ค่าจ้าง" ที่จ่ายให้พนักงาน ที่เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อีกทีหนึ่ง ในกรณีขององค์กรที่หล่อเลี้ยงด้วยกำไรจากการดำเนินการ เพื่อให้บริษัทยังดำเนินการได้ต่อไป จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ จะมีเพดาน คือไม่สามารถสูงไปกว่ากำไรที่องค์กรนั้นสามารถทำได้ ซึ่งนั่นก็หมายถึง "เงินเดือน" หรือ "ค่าจ้าง" ก็จะมีเพดานอยู่เช่นกัน เพราะ "เงินเดือน" เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในบริษัท ขอบคุณภาพจาก