บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

ถ่ายทอดสดงาน event ภายในองค์กร ด้วย YouTube Live Event

รูปภาพ
ในยุคที่ internet ครองเมือง เรามีสื่อทางเลือกเกิดขึ้นมากมาย วิธีการสร้างและเสพสื่อไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่สื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุอีกต่อไป internet กลายเป็นพื้นที่กลางที่เปิดกว้างให้ผู้คนเข้ามาใช้งานเพื่อสื่อสารโดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ราคาแพงเหมือนในยุคก่อน ในบริบทขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนหลักพันหลักหมื่น การสื่อสารในองค์กรให้เข้าถึงคนทั้งหมดได้พร้อมๆ กัน เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก การที่ผู้บริหารจะแสดงวิสัยทัศน์ให้คนทั้งหมดในองค์กรรับทราบตรงกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ จะช่วยให้ภาพรวมขององค์กร ชัดเจนมากขึ้น เราจะทำอย่างไรให้สารจากผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกคนได้เร็วที่สุด ถูกบิดเบือนน้อยที่สุด และชัดเจนมากที่สุด Google Apps  มีเครื่องมือสำหรับให้ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานอยู่มากมาย ที่ง่ายที่สุดก็คงจะเป็น email (ในกรณีองค์กรระดับพนักงานหมื่นคน การส่งอีเมลจากผู้บริหาร 1 ฉบับหาคนจำนวนหมื่นคน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะครับ ถ้าระบบไม่แน่จริง) ถ้าเป็นเนื้อหาที่ไม่ทางการมาก เราสามารถเลือกใช้ Google+ แทนก็ได้ แต่วันนี้ผมจะพูดถึงก