บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

เมื่อ Google Form ไม่ตอบโจทย์ ผมจึงโดดใปใช้ App Maker

รูปภาพ
ที่บริษัท แทนเจอรีน เรามีการใช้งาน G Suite กันอย่างครึกครื้นมาก ตัวชี้วัดหนึ่งก็คือ เรามี adoption score (ตัวเลขบ่งชี้ระดับการใช้งาน G Suite ยิ่งมาก ยิ่งดี) อยู่ในระดับ Excellent ถ้าดูจากกราฟ จะเห็นว่าแทนเจอรีนมีคะแนนอยู่ที่ 94++ เสมอ กราฟพุ่งชนเพดานที่ 100 คะแนนอยู่เป็นบางช่วง สำหรับใครที่เป็นลูกค้าแทนเจอรีน และอยากทราบว่าโดเมนตัวเองมี adoption score อยู่ที่เท่าไร สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทีมงานได้นะครับ Google Form กับการใช้ทำ OT Request ตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้งานกันคือแบบฟอร์มในการขออนุมัติทำงานนอกเวลา หรือ OT Request form ที่เราสร้างด้วย Google Form โดยมี input ดังนี้ ชื่อบริษัท : Short answer เวลาเริ่ม : Date (include time) เวลาจบ : Date (include time) ลักษณะงาน : Paragraph ผู้ปฏิบัติงาน : Paragraph Manager : Dropdown Sales : Dropdown ฟอร์มขออนุมัติทำงานนอกเวลา อายุกว่า 4 ปี หลังจากพนักงานเข้ามากรอกฟอร์มแล้ว จะมี App Script ที่ผูกเอาไว้ อ่านค่าที่กรอกเข้ามา และเรียบเรียงข้อมูลในฟอร์มส่งเป็นอีเมลไปหา manager เพื่อขออนุมัติการทำงานนอกเวลา Google