บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

ดักจับข้อมูลความลับก่อนรั่วไหล ด้วย Content compliance

รูปภาพ
Google Apps for Work คือระบบการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ที่มีเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวก และมีช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย สำหรับผู้ดูและระบบเอง Google ก็ได้เตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ จัดการกับข้อมูลในองค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น การสื่อสารด้วยอีเมลนั้น สะดวก รวดเร็ว ทำให้เราติดต่อ ส่งข้อมูลถึงกันได้ทันที นั่นรวมถึงการประสานงานกันทั้งภายในองค์กร และกับบุคคลภายนอก การสื่อสารกับคนในองค์กรด้วยกันนั้น มักจะมีข้อมูลภายในเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลราคา ต้นทุน และอื่นๆ ซึ่งหากข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปถึงบุคคลภายนอก (โดยไม่ได้ตั้งใจ) มักจะทำให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง ไม่มากก็น้อย เราสามารถป้องกันความเสียหายในลักษณะดังกล่าวได้ โดยที่ผู้ดูแลระบบ สามารถตั้งตัวกรองข้อมูลไว้ และกำหนดว่าจะจัดการข้อมูลอย่างไร เมื่อข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขเกิดขึ้น ระบบก็จะจัดการกับข้อมูลนั้นให้ทันที ความสามารถนี้อยู่ใน Admin console ของ Google Apps ในหัวข้อ Content compliance เรามาดูตัวอย่างการตั้งค่านี้กันครับ 1. ไปที่หน้า Admin Console > Apps > Google Apps > Gmail A