บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2018

วิเคราะห์ผลจาก Google Form ได้ง่ายขึ้นด้วย BigQuery

รูปภาพ
Google Forms  เป็นบริการทำแบบสอบถาม และยังสามารถทำเป็นแบบทดสอบความรู้ได้ด้วย ใครที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน event ต่างๆ น่าจะได้เห็นการนำ Google Forms มาใช้เป็นแบบฟอร์มลงทะเบียน และในหลายๆ องค์กร ที่ใช้งาน G Suite ก็มีการนำ Google Forms มาใช้งานเป็น workflow ง่ายๆ สำหรับรวมรวมข้อมูลที่ต้องการ Google Forms ใช้งานได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมทั้งตามงาน event และใช้ภายในองค์กร การเก็บข้อมูลจาก Google Forms นั้น โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลจะถูกเก็บรวมอยู่ในหน้าแก้ไข form นั้นๆ เลย โดย Google Forms จะสรุปภาพรวมของข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิไว้ให้ หากเราต้องการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเราสามารถนำข้อมูลใน form เก็บลง Google Sheets เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป responses จะถูกเก็บอยู่ใน Forms พร้อมแสดงแผนภูมิ และเราสามารถเก็บ response ลง spreadsheet ได้ด้วย ในบางกรณีที่ข้อมูลใน form นั้น มีผู้ตอบแบบฟอร์มเยอะมาก หรือฟอร์มนั้นมีการใช้งานมาระยะหนึ่งจนข้อมูลเริ่มมีปริมาณมากขึ้น การจะประมวลข้อมูลบน Google Sheets จะเริ่มไม่สะดวกและยังมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณข้อมูลที่เก็บได้ใน Sheets