ทำไมองค์กรจึงไม่ควรตั้ง mail server ของตัวเอง?

บทความนี้จะเขียนเรื่องแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีในฝั่งองค์กร แต่จะขอเกริ่นด้วยประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้น

ในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ มีจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงและส่งผลมาจนกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือ การที่มนุษย์เริ่มทำกสิกรรมแทนการออกล่าสัตว์ เนื่องจากการทำกสิกรรม (เช่น การปลูกพืช และเลี้ยวสัตว์) ทำให้มนุษย์สามารถผลิตทรัพยากร (โดยเฉพาะพลังงานและอาหาร) ได้มากขึ้น จึงรองรับจำนวนประชากรได้มากขึ้น ส่งผลให้สังคมเติบโต

การทำกสิรรม คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์
ที่มา: bighistoryproject.com
ในสังคมกสิกรรม เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้สามารถผลิตทรัพยากรได้มากขึ้น และเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงประชากรทั้งหมด ทำให้ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำกสิกรรม ส่งผลให้ทรัพยากรบุคคลส่วนที่เหลือ สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมได้ (เกิดช่างหม้อ พ่อค้า ทหาร รัฐบาล) ทักษะเฉพาะด้านที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เป็นสิ่งใหม่ และทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในสังคม

เมื่อทุกคนไม่ต้องทำกสิกรรม ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาพัฒนาสังคม
ที่มา: bighistoryproject.com
องค์กรแต่ละที่จะมีภารกิจหลัก เช่น โรงแรมมีภารกิจในการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ธนาคารเป็นผู้ให้บริการผลิตภัฒฑ์ทางการเงิน ซึ่งภารกิจขององค์กรไม่ใช่การทำระบบอีเมล (ยกเว้นว่าองค์กรนั้นๆ มีภารกิจในการให้บริการอีเมล เช่น Google, Microsoft หรือ IBM)

ภารกิจหลักของโรงแรมคือให้บริการที่พัก มิใช่การให้บริการอีเมลแต่อย่างใด
จะเห็นว่า การให้บริการระบบอีเมล ไม่ใช่ภารกิจขององค์กร ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความพร้อม และมีจุดที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้บริการงานส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน (อย่างระบบอีเมล) เพื่อให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรภายในที่มีจำกัด ไปในส่วนที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักได้

Google เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ที่องค์กรสามารถใช้บริการระบบอีเมลและ collaboration ได้
ที่มาภาพ: Google Data Center
หากมองเปรียบเทียบ องค์กรแต่ละที่เปรียบได้กับหน่วยหนึ่งในสังคุม หากในสังคมมีคนที่ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรป้อนให้กับสังคมนั้นๆ อยู่แล้ว (เปรียบกับการที่มีคนทำงานกสิกรรมให้) และองค์กรของคุณก็มีภารกิจ หรือพันธกิจ ที่ต้องรับผิดชอบ องค์กรคุณจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และพัฒนาองค์กร และสังคมให้ก้าวหน้ามากขึ้น หรือจะเสียเวลา (และทรัพยากรอันจำกัด) มาทำส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร?

สวัสดีปีใหม่ไทยครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function