พิมพ์เอกสารบน Chromebook ด้วย Google Cloud Print

Chromebook for Business คือโซลูชันในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้การกำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆ บน Chromebook สามารถจัดการได้ผ่านระบบ cloud โดยที่องค์กรไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเครื่อง, ไม่ต้องจ่ายค่า license สำหรับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, ไม่ต้องคอยอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสบนเครื่อง, รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์

ใช้ Chromebook ไม่ต้องลงโปรแกรม


การใช้งาน Chromebook เหมาะกับผู้ใช้งานที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ผ่าน "web app" ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ (สามารถดูรายการ web app ได้จาก Chrome Web Store) รูปแบบการใช้งาน web app นั้น แตกต่างจากการใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วไปคือ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่อง และ ซอฟต์แวร์มีการอัพเดตตัวเอง ผู้ใช้เพียงแต่เปิด web app ที่ตัวเองใช้งานขึ้นมา ก็สามารถทำงานได้ทันที

ทำงานบน Chromebook ด้วย web app ไม่ต้องติดตั้ง ใช้งานได้เลย

หากไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เครื่อง ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง driver ของเครื่องพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์ เราจะสามารถใช้ Chromebook ในการสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร? ทางออกของโจทย์ข้อนี้คือ "Google Cloud Print"

Google Cloud Print รูปแบบใหม่ของการพิมพ์เอกสาร


Google Cloud Print คือลักษณะการใช้งานเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ cloud โดยมีขั้นตอนการเตรียมเครื่องพิมพ์ให้เชื่อมต่อกับระบบ cloud หลังจากเตรียมเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เราสามารถสั่งพิมพ์งานได้จากหลายอุปกรณ์ และ ไม่ต้องมีการติดตั้ง driver บนอุปกรณ์ที่สั่งพิมพ์ 

การเตรียมเครื่องพิมพ์ให้เป็น Google Cloud Print มี 3 รูปแบบ

เมื่อไม่ต้องลง driver ที่อุปกรณ์ นั่นหมายถึงว่าเราสามารถใช้ Chromebook สั่งพิมพ์งานได้เลย ในความเป็นจริง เราสามารถสั่งพิมพ์งานจากซอฟต์แวร์ที่รองรับ Google Cloud Printing ได้ทั้งหมด เช่น Chrome browser (Windows, Mac, Linux, iOS, Android), Gmail app (iOS, Android), Google Drive app (iOS, Android) และอื่นๆ

ตัวอย่างรายชื่อ app ที่รองรับ Google Cloud Print

รูปแบบการใช้งาน


ลดภาระการติดตั้ง driver ที่เครื่องคอมพิวเตอร์


ลองนึกภาพว่าองค์กรของคุณกำลังเตรียมติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวนมาก และทีมติดตั้งจำเป็นต้องไล่ลงซอฟต์แวร์ และ driver ของเครื่องพิมพ์ ในทุกเครื่อง ทีละเครื่อง และเมื่อมีการอัพเดตซอฟต์แวร์หรือตัว driver เอง ทีมที่ดูแลก็มีหน้าที่คอยตามอัพเดตซอฟต์แวร์นั้นๆ ทีละเครื่องๆ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีหากองค์กรของคุณใช้งาน Chromebook ที่สั่งพิมพ์งานผ่าน Google Cloud Print เพียงแค่นำ Chromebook ไปวาง ผู้ใช้งานก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานและสั่งพิมพ์งานได้ทันที

สั่งพิมพ์เอกสารล่วงหน้า หยิบไปใช้ได้ทันที


สมมติว่าคุณกำลังอยู่ระหว่างเดินทาง และเพิ่งได้รับแชร์เอกสารจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจำเป็นต้องนำไปใช้งาน คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นไปที่เครื่องพิมพ์ที่ออฟฟิศ เมื่อคุณถึงออฟฟิศเอกสารที่สั่งพิมพ์จะถูกพิมพ์เรียบร้อย รอให้คุณหยิบไปใช้งานได้ทันที

พิมพ์เอกสารตาม kiosk


ตัวอย่างเช่น public kiosk ตามสาขาหรือที่สาธารณะ มีเครื่องที่ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่จำเป็นในการทำธุรกรรมนั้นๆ เช่นสั่งพิมพ์ borading pass ด้วย kiosk ในสนามบิน, สั่งพิมพ์ใบกรอกภาษีตามหน่วยรับชำระภาษี, สั่งพิมพ์แบบฟอร์มทำธุรกรรมการเงินในสาขาของธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจนำ Chromebook มาใช้งานในองค์การ สามารถติดต่อได้ที่ google@tangerine.co.th คับ
--
www.tangerine.co.th

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

ออกแบบระบบให้คุยข้าม module กันได้ ด้วย Pub/Sub