การใช้งาน Chromebook ในรูปแบบ kiosk

Chromebook for Business คือโซลูชันสำหรับองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนด policy ต่างๆ ไปที่ Chromebook ได้โดยสะดวก รวมถึงระบบความปลอดภัยของ Chrome OS ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการใช้งาน Chromebook ของผู้ใช้งาน ให้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนด policy ต่างๆ ได้โดยสะดวก ผ่าน management console

โดยทั่วไป Chromebook จะถูกมองเป็น laptop ที่ใช้งาน Chrome OS ดังนั้นลักษณะการใช้งานก็จะเป็นการทำงานทั่วๆ ไปที่ผู้ใช้สามารถทำผ่าน web browser ได้ เช่น เชคอีเมล, ประชุม video conference ฯลฯ

โดยทั่วไป เราสามารถใช้งาน Chromebook เพื่อทำงานต่างๆ ผ่าน web browser ได้

บทความนี้จะแนะนำการใช้งาน Chromebook, Chromebox ในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นก็คือ การใช้งานเป็น Chromebook เป็น kiosk ซึ่งหมายถึงลักษณะการใช้งานที่วางเครื่องไว้กับที่ และมีผู้ใช้หลายๆ คนมาใช้งานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการใช้งาน kiosk ใน 2 ลักษณะคือ

 1. ใช้งานเป็นเครื่องสาธารณะ หรือ Public Session Kiosk
 2. ใช้งานแบบจำกัดประสบการณ์ หรือ Single App Kiosk

Public Session Kiosk

การตั้ง kiosk สำหรับใช้งานในที่สาธารณะเป็นลักษณะ internet corner สำหรับให้บริการ internet แก่ลูกค้าในบริเวณตามสถานที่ต่างๆ อาทิ
 • ร้านกาแฟ
 • ห้องสมุด
 • ห้องโถงของโรงแรม
 • ห้องนั่งพัก ของร้านบริการทำความสะอาดรถ
 • จุดบริการในสนามบิน
 • จุดบริการตามสาขาของธนาคาร
 • ห้องโถงของสถาบันสอนภาษา
 • ซุ้มชั่วคราวตามงาน event ต่างๆ
 • บริเวณนั่งพักของห้างสรรพสินค้า, โรงหนัง, โชว์รูมรถยนต์, คอนโด
 • อื่นๆ อีกมากมาย

kiosk สำหรับให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานในร้าน (ที่มา: Google Enterprise Blog)

การใช้งาน Chromebook for Business ในรูปแบบ Public Session Kiosk นั้น องค์กรสามารถกำหนดการใช้งาน Chromebook พร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น

 • ตั้งค่าแสดงข้อความ "เงื่อนไขการใช้งาน" ที่องค์กรกำหนด และต้องกดรับทราบก่อนเริ่มใช้งาน
 • ตั้งระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานแต่ละครั้ง เมื่อครบกำหนด Chromebook จะ sign out โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อไม่มีการตอบสนองจากผู้ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด Chromebook จะ sign out โดยอัตโนมัติ
 • ปิดการใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก (เช่น external harddisk, usb drive) 
 • กำหนดหน้า home page ที่จะแสดงผลทุกครั้งเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในระบบ (เช่น แสดงหน้าข้อมูล promotion หรือ campaign ต่างๆ ขององค์กร)
 • กำหนด url ที่ห้ามเข้าใช้งานผ่าน Chromebook (เช่นเวบไซต์อันตราย, มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม)
 • เมื่อมีการ sign out (ผู้ใช้งานกด sign out หรือ Chromebook sign out อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด) ข้อมูลจะทั้งหมดไม่หายไปจาก session นั้นๆ ทำให้ผู้อื่นสามารถใช้งานต่อได้โดยไม่มีข้อมูลของผู้ใช้งานคนก่อนหน้าค้างอยู่

(วีดีโอแสดงตัวอย่างของการใช้ Chromebook ในรูปแบบ Public Session Kiosk ที่มีการตั้งให้แสดง "เงื่อนไขการใช้งาน" และต้องกดยอมรับก่อนเข้าใช้งาน, การตั้งหน้า home page ที่จะเปิดขึ้นมาหลังเข้าใช้งานทุกครั้ง เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่จะเป็นการเข้าหน้า login ใหม่ทุกครั้ง ไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ในเครื่อง)

Single App Kiosk

การใช้งาน Chromebook for Business ในรูปแบบ Single Apps Kiosk จะเป็นการ "จำกัด" ประสบการณ์ในการใช้งานให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

 1. เป็น kiosk สำหรับพนักงานขององค์กร ตัวอย่างการใช้งาน เช่น
  • kiosk สำหรับพนักงานโรงแรม ให้บริการลงทะเบียนเข้าพัก
  • kiosk สำหรับพยาบาลลงบันทึกอาการของผู้ป่วย
  • kiosk สำหรับวิศวกรโรงงานลงบันทึกความเรียบร้อยของสภาพเครื่องจักร
  • kiosk สำหรับพนักงานขายตามหน้าร้าน หรือสาขา
  • อื่นๆ อีกมากมาย
 2. เป็น kiosk สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าขององค์กรอีกทีหนึ่ง อาจจะเป็น kiosk สำหรับตั้งตามสาขา หรือตามงาน event  ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าใช้งาน เช่น
  • ทำแบบประเมิน หรือทำแบบทดสอบความรู้ เพื่อชิงรางวัล
  • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ interactive
  • ใช้แสดงผลอย่างเดียว (ทำเป็น digital signage)
  • ให้ผู้ร่วมงาน มาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่หน้างาน
  • อื่นๆ อีกมากมาย
การทำ kiosk สำหรับให้พนักงานใช้งาน (ที่มา: stickmanventures)

Single App Kiosk ช่วยให้องค์กรไม่ต้องมาจัดการเรื่องตัวเครื่อง เพราะ Chromebook ที่ตั้งค่าในรูปแบบนี้ไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้ (หากเป็น PC ทั่วไป จะต้องมีการกำหนด permission ต่างๆ มากมาย บนตัวเครื่องหรือบนระบบปฏิบัติการ)


(วีดีโอแสดงตัวอย่างของการใช้ Chromebook ในรูปแบบ Single App Kiosk เมื่อเปิดเครื่องจะเข้าสู่ app ที่ตั้งไว้ทันที การใช้งานจะถูกจำกัดให้อยู่ภายใน app ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปิดหน้าต่าง หรือ tab อื่นๆ ได้)

สนใจนำ Chromebook มาใช้งานในรูปแบบ kiosk สามารถติดต่อได้ที่ google@tangerine.co.th คับ
---

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function