ทำความรู้จัก App Maker ผ่าน tutorial (ตอนที่ 3)

ต่อเนื่องมาจาก ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 เราก็ได้มาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับ

Tutorial 5: Establish Relations

https://developers.google.com/appmaker/tutorials/establish-relations/

หากเราระบุ DISPLAY FIELD ใน data model, App Maker จะดึง field นั้นมาแสดงผลให้ เช่น ใน drop down list

การสร้าง relation ระหว่าง data model 2 ชุด แบบ one-to-many (1 department มีหลาย employee)

การดึง relation มาใช้แบบแรก โดยการสร้าง dropdown list ให้ user เลือก department ก่อน (datasource ของ page ระบุเป็น Department)

ระบุ value ของ dropdown list เป็น datasoruce > item

ระบุ option ของ dropdown list เป็น datasource > item เช่นเดียวกัน (ข้อมูลที่ใช้แสดงผล กับค่าที่ดึงไปใช้ เหมือนกัน)

สำหรับตารางที่เราจะแสดงรายชื่อ employee ให้เลือก datasource เป็น relation ที่สร้างไว้

ที่อีกหน้าหนึ่ง เราจะแสดงผล relation ด้วยวิธีที่ 2 โดยหน้านี้จะระบุ datasource เป็น Employee

การดึง relation มาใช้แบบที่สอง คือการ query ข้อมูลจาก relation โดยระบุ value ของ dropdown list เป็น (Widget) datasource > query > filters > Department > _equals

option ของ dropdown list จะระบุเป็น (Application) datasources > Department > items

การแสดงรายการ employee ในตาราง จะระบุ dtasource เป็น inherited: Employee

ที่ dropdown list จะกำหนด event ของ onValueEdit เป็น Reload Datasource เพื่อให้ app query ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนค่าที่ dropdown list

Tutorial 6: Call an External Service

https://developers.google.com/appmaker/tutorials/call-external-service/

ปุ่ม GET QUOTE มีคำสั่ง onClick คือ getQuote();

function getQuote จะอยู่ที่ฝั่ง client script โดยจะดึงค่าจาก app และส่งค่าต่อไปที่ function fetchStockQuote(symbol) ซึ่งเป็น server script หลังจากได้ค่ามาแล้วก็ส่งต่อไปที่ extractPrice(result) ที่ client script และสั่งแสดงผล


function detchStockQuote(symbol) ที่จะรับค่า และดึงข้อมูลจาก service ภายนอกด้วย UulFetchApp และส่งค่าที่ได้คืนกลับไป


จบไปเรียบร้อยกับซีรีส์ App Maker tutorial ทั้ง 3 ตอนครับ ใครสนใจจะสร้างแอพใช้งานภายในองค์กรด้วย App Maker ก็ติดต่อมาได้ที่เวบไซต์แทนเจอรีนนะครับ

---

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function