Chromebook for Business เหมาะสมกับผู้ใช้งานกลุ่มไหน?

Chromebook for Business คือ โซลูชันในการบริหารจัดการเครื่อง Chromebook (มันคือ PC ที่ทำงานบน Chrome OS) ด้วยจุดเด่นเรื่องการความปลอดภัยในการใช้งาน ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัส และไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสุญหาย

แล้วผู้ใช้งานกลุ่มไหนบ้าง ที่เหมาะสมกับการใช้งาน Chromebook for Business?

ผู้ใช้งาน Chromebook สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
 1. ผู้ใช้งาน Chromebook เพื่อทำงานของตนเอง (end user)
 2. ผู้ที่รับผิดชอบการดูแลเครื่อง Chromebook เพื่อให้ผู้อื่นใช้งาน (device administrator)

การใช้งาน Chromebook สำหรับ end user

กลุ่มนี้คือผู้ใช้งาน Chromebook เพื่อ "ใช้งาน" ประจำวันของตนเอง เช่น 
 • ตอบอีเมล
 • จัดตารางนัดหมาย
 • แก้เอกสารบน Google Docs
 • ดู YouTube
 • video conference
 • อื่นๆ อีกมากมาย

app ต่างๆ สำหรับใช้งานบน Chrome OS

โดยรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมบน Chromebook จะมีลักษณะดังนี้
 • การใช้งานส่วนมากจะทำงานผ่าน web app (ใช้งานผ่าน web browser)
  • หากใช้งาน Google Apps อยู่แล้วจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ เนื่องจาก Google Apps ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานบน web browser เช่น
   • ใช้งานอีเมล ด้วย Gmail
   • จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ด้วย Contacts
   • จัดตารางนัดหมาย ด้วย Calendar
   • ดู/สร้าง/แก้ไขเอกสาร ด้วย Google Drive
   • update ข้อมูลบน Google Sites
   • ทำ video conference ด้วย Hangouts
  • มีการใช้งานที่สามารถใช้ web app มาทดแทนได้ เช่น
   • สร้าง mind map ด้วย MindMeister
   • จัดการโปรเจกต์ด้วย Gantter
   • จด note และ to-do list ด้วย WorkFlowy
   • จัดการงาน support ด้วย Zendesk
   • ทำ email marketing ด้วย MailChimp
   • อื่นๆ อีกมากมาย (ค้นหา web bapp เพิ่มเติมได้จาก Chrome Web Store)
 • หากมีการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้ Desktop application (เช่นโปรแกรมเฉพาะทางของบริษัท) สามารถใช้ระบบ VDI (Virtual Desktop Infrasturctor) เพื่อเข้าใช้งาน desktop และไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (ใช้แค่ เม้าส์, คีย์บอร์ด, หน้าจอ)
การใช้งาน Windows บน Chromebook

ค้นหา web app ต่างๆ ได้จาก Chrome Web Store

การใช้งาน Chromebook สำหรับ device administrator

ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ คือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งาน Chromebook โดยตรง แต่มีหน้าที่ในการจัดเตรียม และบริหารจัดการเครื่อง Chromebook เพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้งานได้ ภายใต้การควบคุมที่กำหนดไว้ เนื่องจาก Chromebook for Business สามารถจัดการ policy ต่างๆ ได้โดยสะดวก ผ่าน Chrome Management Console และลักษณะของการเป็น sharable device (สามารถแบ่งเครื่องกันใช้ได้หลายคน โดยข้อมูลและ policy ต่างๆ จะอยุ่ที่บัญชีผู้ใช้งาน)

Chromebook สามารถใช้งานได้หลายคน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไปยังบัญชีอื่นๆ

ตัวอย่างผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น

 • ทีม IT ที่ดูแลรับผิดชอบ Chromebook สำหรับให้พนักงานใช้งาน โดยสามารถตั้งค่าต่างๆ ล่วงหน้าเช่น
  • wifi
  • blocked URL
  • access policy (ใช้งานได้เฉพาะบัญชีที่ระบุ)
  • ช่วยให้พนักงานสามารถใช้งาน Chromebook ได้ทันที
 • ทีม Onsite ที่ต้องมีเครื่อง Notebook ไว้สำหรับติดตั้งตามงานอบรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ผู้อบรมเข้ามาใช้งาน
 • ทีม Marketing ที่จะเตรียม kiosk ไปวางตามงาน event เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน กรอกรายละเอียดต่างๆ
 • ทีมสาขา นำ Chromebook มาใช้งาน customer kiosk สำหรับใช้ลูกค้าใช้งาน internet (หรือ web app ที่บริษัทเตรียมไว้) ระหว่างรอคิว หรือต่อจอเพื่อใช้แสดงผลอย่างเดียว (ใช้งานเป็น digital signage)
 • ห้องสมุด/ร้านกาแฟ/internet cafe ที่มีเครื่องสำหรับให้ลูกค้าเข้ามาใช้งาน
 • ทีมอบรม ใช้ในการทำข้อสอบ online โดยกำหนด policy ต่างๆ เช่น
  • กำหนดเวลาใช้งานตามเวลาสอบ และบังคับ log out โดยอัตโนมัติ
  • ปิดการใช้งาน USB
  • ปิดการใช้งาน screen capture
  • ปิดการใช้งาน guest mode
  • เปิดใช้งานเฉพาะหน้าข้อสอบ (ป้องกันการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น)

ใช้ Chrome มาตั้งเป็น kiosk เพื่อให้บริการลูกค้า

หากท่านสนใจนำ Chromebook มาใช้งานในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ google@tangerine.co.th
---
www.tangerine.co.th

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function