แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัยตาม security best practices จาก Google

G Suite เป็น platform ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น ทั้งจากการแก้ไขเอกสารออนไลน์ได้พร้อมกัน หรือการทำ video conference ได้โดยสะดวก

สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite นั้น สามารถออกแบบ policy เพื่อกำกับการใช้งาน G Suite ภายในองค์กร ให้อิงกับการกำกับดูแลขององค์กรนั้นๆ ได้ เช่น ไม่อนุญาตให้แชร์เอกสารออกนอกโดเมน เป็นต้น

ทั้งนี้ Google ได้แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัย เป็น security best practice ที่องค์กรที่กำลังจะเริ่มใช้งาน G Suite สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนด policy ของ G Suite ได้ หรือองค์กรที่ใช้งาน G Suite อยู่แล้ว ก็สามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่มีอยู่เทียบกับ security best practices ที่ Google แนะนำไว้ได้ เพื่อจะได้ปรับ policy ให้รัดกุมมากขึ้น ตามความเหมาะสม

ใครที่สนใจสามารถเข้าไปรีวิวได้ที่ link นี้เลยคับ

โดยเอกสารตัวนี้จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่

 • Accounts
 • Gmail
 • Calendar
 • Chrome OS
 • Chrome Browser
 • Classic Hangouts
 • Contacts
 • Drive
 • Google+
 • Group
 • Mobile
 • Sites
 • Vaults
 • Other
ในแต่ละหัวข้อ จะมีคำอธิบาย practices ที่แนะนำ พร้อม link ไปยังเอกสารที่แนะนำการตั้งค่าในหัวข้อนั้นๆ ด้วย

ถือเป็นการทำ hardening ให้ G Suite ไปอีกทางหนึ่ง หากองค์กรไหนสนใจ ต้องการให้ทางทีมงานเข้าไปแนะนำการใช้งาน G Suite ให้ปลอดภัย ทางทีมมีบริการ G Suite Security Workshop ที่จะเข้าไปอธิบายและทำ assessment ว่า G Suite ขององค์กรนั้น มีจุดไหนบ้างที่ควรระวัง หรือควรปรับปรุง สามารถติดต่อมาได้ที่ www.tangerine.co.th

Comments

Popular posts from this blog

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function

ป้องกันอีเมลสวมรอย (Email spoofing) ด้วย SPF, DKIM และ DMARC

การใช้ Google Form ในการทำแบบประเมินความรู้ (อย่างง่าย)