แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัยตาม security best practices จาก Google

G Suite เป็น platform ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น ทั้งจากการแก้ไขเอกสารออนไลน์ได้พร้อมกัน หรือการทำ video conference ได้โดยสะดวก

สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite นั้น สามารถออกแบบ policy เพื่อกำกับการใช้งาน G Suite ภายในองค์กร ให้อิงกับการกำกับดูแลขององค์กรนั้นๆ ได้ เช่น ไม่อนุญาตให้แชร์เอกสารออกนอกโดเมน เป็นต้น

ทั้งนี้ Google ได้แนะนำการตั้งค่า G Suite ให้ปลอดภัย เป็น security best practice ที่องค์กรที่กำลังจะเริ่มใช้งาน G Suite สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนด policy ของ G Suite ได้ หรือองค์กรที่ใช้งาน G Suite อยู่แล้ว ก็สามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่มีอยู่เทียบกับ security best practices ที่ Google แนะนำไว้ได้ เพื่อจะได้ปรับ policy ให้รัดกุมมากขึ้น ตามความเหมาะสม

ใครที่สนใจสามารถเข้าไปรีวิวได้ที่ link นี้เลยคับ

โดยเอกสารตัวนี้จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่

 • Accounts
 • Gmail
 • Calendar
 • Chrome OS
 • Chrome Browser
 • Classic Hangouts
 • Contacts
 • Drive
 • Google+
 • Group
 • Mobile
 • Sites
 • Vaults
 • Other
ในแต่ละหัวข้อ จะมีคำอธิบาย practices ที่แนะนำ พร้อม link ไปยังเอกสารที่แนะนำการตั้งค่าในหัวข้อนั้นๆ ด้วย

ถือเป็นการทำ hardening ให้ G Suite ไปอีกทางหนึ่ง หากองค์กรไหนสนใจ ต้องการให้ทางทีมงานเข้าไปแนะนำการใช้งาน G Suite ให้ปลอดภัย ทางทีมมีบริการ G Suite Security Workshop ที่จะเข้าไปอธิบายและทำ assessment ว่า G Suite ขององค์กรนั้น มีจุดไหนบ้างที่ควรระวัง หรือควรปรับปรุง สามารถติดต่อมาได้ที่ www.tangerine.co.th

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเรียกใช้งาน Google Apps Script

ลดเวลาการเรียก API ใน Apps Script ด้วย fecthAll

การเขียน Google Apps Script เพื่อใช้งาน Custom Function