Posts

Service ที่ Data Engineer เข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุน Data-Driven Decision Management

Image
ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีมากขึ้นทุกวัน มีคนที่มองเห็นโอกาสในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (Data-Driven Decision Management) นั่นจึงทำให้เกิดความต้องการผู้ที่มีทักษะ ที่จะช่วยให้ธุรกิจนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยทักษะของ Data Engineer

ส่วนประกอบพื้นฐานที่จะต้องมี ก่อนจะเริ่มต้นนำข้อมูลมาใช้งาน นั่นก็คือต้องมี

ข้อมูล (รู้ว่ามี, รู้ว่าอยู่ที่ไหน, รู้ว่าจะไปเอามาอย่างไร)เป้าหมาย (ต้องการตอบโจทย์อะไร, ต้องการนำเสนออย่างไร, มีทีม data scientist ทำหน้าที่ต่อ) ข้อมูลที่มี คือต้นทาง เป้าหมายนั้น คือปลายทาง ส่วนขั้นตอนระหว่างทางนั้น ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ทักษะของ Data Engineer ให้เป็นประโยชน์ นั่นก็คือการเตรียมระบบเพื่อรวบรวม เรียบเรียง ตัดแต่ง จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ต่อ

ส่วนประกอบที่อยู่ตรงกลาง เป็นหน้าที่ของ Data Engineer ในการออกแบบและสร้างระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย โดยมีหลักพิจารณาเบื้องต้นในการออกแบบระบบเพื่อจัดการข้อมูล เช่น
ข้อมูลต้นทางมาจากจุดไหนบ้าง (ข้อมูลบน server, จากอุปกรณ์ IoT หรือจาก mobile app)ข้อมูลเป็น …

บทบาทของ Data Engineer ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นของมีค่า

Image
เนื่องจาก Google มีการรับรองผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Engineer วันนี้ผมเลยจะอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ ครับ ว่า Data Engineer ทำอะไร และมีบทบาทยังไงบ้าง

องค์กรต่างๆ มีการดำเนินกิจกรรมและธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีข้อมูลมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในกระดาษ หรือข้อมูลดิจิตอลก็ตาม แต่แนวโน้มของข้อมูลดิจิตอล มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายๆ ปัจจัย เช่น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้น)การจัดเก็บที่มีราคาถูกลงมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่วัดค่าออกมาเป็นข้อมูลมากขึ้น (Internet of Things)ความสะดวกในการจัดการข้อมูลดิจิตอลที่สะดวกกว่าข้อมูลในกระดาษ เช่นการนำมาคำนวณ หรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ หากมีข้อมูลที่เหมาะสมมาสนับสนุน ก็น่าจะช่วยป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ดี หรือแม้กระทั่งการค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่จากการวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่แนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ ได้ เปิดทางเลือกให้กับธุรกิจให้มีความหลากหลายทางกลยุทธ์


อ่านเพิ่มเติม บทความ Creating a Culture of Innovation: Eight ideas that …

ทางเลือกอื่นๆ ในการทำ Single Sign On สำหรับ G Suite

Image
สำหรับองค์กรที่มีการใช้งาน application มากกว่า 1 ระบบ หากผู้ใช้จำเป็นต้องจดจำ username และ password สำหรับแต่ละระบบ อาจจะเป็นภาระในฝั่งผู้ใช้งาน หากผู้ใช้ต้องจำ username และ password จำนวนมากจนไม่สามารถจดจำได้ มักจะมีพฤติกรรมในการบันทึก username และ password ลงกระดาษ หรือไฟล์ที่ไม่มีการเข้ารหัส ทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ


ในมุมของผู้ดูแลระบบเองนั้น การที่ต้องบริหารจัดการ Identity ของหลายๆ ระบบ ก็เป็นภาระเช่นกัน เช่น หากมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ผู้ดูแลระบบต้องไล่สร้าง user ในระบบต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ user สามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ได้ ในทางกลับกัน หากพนักงานออกจากบริษัท ก็เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ต้องเก็บกวาดบัญชีผู้ใช้งานคนนั้นในแต่ละระบบให้เรียบร้อย หากหลงเหลือบัญชีไว้ในระบบใดระบบหนึ่ง ก็เป็นความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

แนวคิดของ Single Sing On จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยอำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ Identity เพียงชุดเดียว ก็สามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ในองค์กรได้ ตามแต่จะจัดสรรไว้ เมื่อไม่ต้องจำ password เยอะ ผู้ใช้จะสามารถสร้าง password ที่แข็งแรงขึ้นมา …

ข้อควรระวัง หาคุณใช้ Gmail ติดต่อกับลูกค้า (ความแตกต่างของ Gmail กับ G Suite)

สำหรับใครที่ใช้ @gmail.com เป็นอีเมลติดต่อธุรกิจ หรือองค์กรไหนที่ระบบอีเมลไม่ตอบโจทย์ user จนทำให้ user บางกลุ่ม หนีไปใช้ @gmail.com ในการติดต่องาน ทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า @gmail.com ก็คือ G Suite ครับ เนื่องจากเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ใช้งานในรูปแบบองค์กรโดยเฉพาะ ไม่เหมือนกับ @gmail.com ที่ออกแบบมาให้ใช้งานเป็น account ส่วนตัวมากกว่า

สิ่งที่ทำให้ G Suite แตกต่างจาก @gmail.com มีดังนี้
Brand Identity (@yourcompany.com)Account Control (Reset password, takeover, delete, restore, ...)Restore deleted files & email (up to 25 days)Enterprise Policy (filter message and alert) + MDMService Level Agreement 99.9% uptime guarantee + Support serviceEnterprise level sharing control + Domain shared contacts Brand Identity (@yourcompany.com) ข้อแรก คือเรื่องของรูปแบบอีเมลของ G Suite ที่สามารถบ่งบอกตัวตนขององค์กรได้ โดยการระบุชื่อโดเมนขององค์กรที่ด้านหลัง @ ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากชื่อโดเมน สามารถใช้บ่งบอกที่มา หรือผู้รับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ ได้
สมมติว่าคุณกำลังกระเป๋…

ทางเลือกในการทำ workflow สำหรับองค์กรที่ใช้ G Suite

Image
การประสานงานกันภายในองค์กร ที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงานหลายคน หรือหลายแผนก เป็นเรื่องปกติของขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานภายในองค์กรนั้นๆ หากไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มักจะเกิดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน จากหลายๆ สาเหตุ เช่น
พนักงานทำส่วนของตนเองเสร็จแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องส่งเรื่องต่อไปที่ใครเมื่อส่งเรื่องไปแล้ว เรื่องเงียบ หรือเดินเรื่องล่าช้าในบางกรณี งานนั้นก็เงียบหายไปกับสายลม และมารู้ตัวกันอีกทีเมื่อจวนถึงเส้นตาย เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ นั่นแสดงว่าระบบการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้พนักงานต้องเสียเวลามาคอยติดตามงานจากคนอื่น แทนที่จะเอาพลังและเวลาไปพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นความเสียหายกับองค์กร คนตามงาน และคนถูกตามงาน

การจะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งคือการออกแบบ workflow หรือขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้า ว่าใครต้องทำอะไร และใช้ระบบเป็นตัวส่งต่องาน ระบบ workflow ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนักงาน โฟกัสในหน้าที่หลักของตัวเองได้ดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องคอยเสียเวลาตามงานจากผู้อื่น หรือถูกผู้อื่นตามงานเมื่อเวลาจวนตัว จนไม่สามารถ…

ประยุกต์ใช้ G Suite ในงาน project management

Image
นอกจาก G Suite จะมีความสามารถในการรับมือการโจมตีที่มาทางอีเมลแล้ว  G Suite ยังเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานและสื่อสารในองค์กร ประกอบไปด้วยบริการต่างๆ เช่น Google Sheets, Google Calendar, Google Drive, Google Sites และ อื่นๆ อีกมากมาย

บทความนี้ ผมจะแนะนำการใช้งานบริการเหล่านี้ โดยการประยุกต์มาใช้กับงานในลักษณะ project management ซึ่งจะเป็นงานที่ต้องทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย ทั้งการวางแผน การจัดการทรัพยากร การติดตามความคืบหน้า แนวทางที่แนะนำในบทความ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามารถทั้งหมด ทั้งนี้เรายังสามารถประยุกต์การใช้งานความสามารถอื่นๆ ของ G Suite เพื่อให้การทำงานเป็นทีม สะดวกและง่ายขึ้นได้ด้วยครับ

การวางแผนและติดตามผลด้วย Google Sheets ในงาน project management เราสามารถวางแผน project ใน Google Sheets และกำหนดหัวข้อเพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูล เช่น TASK, OWNER, DUE DATE, % COMPLETED, STATUS และเริ่มใส่ task ของ project ลงไป


เราสามารถสร้าง sheet และตั้งชื่อ "Project member" เพื่อเก็บข้อมูลรายชื่อทีมที่ทำงานใน project เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก ตรงนี้จะสะดวกมาก…

รับมือกับ zero-day attack ด้วย G Suite

Image
ทุกวันนี้ การโจรกรรมทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมูลค่าอันมหาศาลหากโจมตีสำเร็จได้ดึงดูดเหล่ามิจฉาชีพที่หากินกับช่องโหว่ทั้งของระบบและผู้ใช้งาน โดยไม่ได้สนใจว่าใครจะเดือดร้อนอย่างไร การป้องกันตัวเองในเบื้องต้น มีอธิบายไว้ในบทความ "security ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน Google Apps "

ทั้งนี้ แนวทางการป้องกันที่หลายๆ ระบบใช้ยึดถือกัน จะเป็นแบบ signature-based ซึ่งหมายถึง ระบบจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ ก็ต่อเมื่อระบบรู้จักการโจมตีรูปแบบนั้น โดยอิงข้อมูลใน signature ของระบบ ว่าไวรัสหรือ malware ตัวไหน มีการโจมตีอย่างไร เปรียบเหมือนการแพร่ระบาดของไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีน ที่จะกระจายตัวได้รวดเร็ว


การที่ระบบจะรู้จักการโจมตีใหม่ๆ ได้ ก็จำเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าของระบบ และเจ้าของระบบจะต้อง update signature ให้ทันท่วงที เพื่อป้องกันผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่ยังไม่โดนโจมตี นั่นหมายความว่า จะต้องมีคนโดนโจมตีก่อนเสมอ จึงจะสามารถรายงานกลับให้เจ้าของระบบได้ ซึ่งระหว่างนี้ ระบบจะไม่สามารถป้องกันผูุ้ใช้งานได้ จนว่าจะ update signature ใหม่เข้าไป ซึ่งการโจมตีแบบนี้ มีชื่อเรียกว่…