Posts

Showing posts from February, 2019

แนะนำ tip (ส่วนตัว) ในการสร้าง app ด้วย App Maker

Image
หลังจากที่ผมได้ใช้งาน App Maker มาระยะหนึ่ง ได้สร้าง app ที่มีการใช้งานแบบจริงจัง ราว 5 app (หนึ่งในนั้นคือ app ขอ OT ที่เคยพูดถึง) ทำให้ผมเจอ pattern บางอย่างที่ผมใช้ในการสร้างแต่ละ app ผมเลยยึดถือเป็น practice ส่วนตัว และนำมาเล่าให้ฟังกัน อาจจะไม่ใช่ practice ที่ดีนัก แต่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้น
เริ่มต้นสร้าง app จาก Starter App เมื่อต้องการสร้าง app แทนที่จะเริ่มสร้างจาก Blank Application ซึ่งเราต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ให้ลองสร้างจาก Starter App แทน เนื่องจาก template นี้มี component พื้นฐานเตรียมให้เราใช้งานได้เลย เช่น menu, header และ page นอกจากนี้ template นี้ยังออกแบบมาให้เป็น responsive ด้วย ทำให้ app ที่เราสร้าง รองรับหน้าจอหลายขนาดได้เลย

บอกสถานะการทำงานด้วย loading indicator และ notification dialog  app ที่ดี ควรจะสื่อสารกับผู้ใช้งาน ว่าตอนนี้ app กำลังทำงานอยู่ ให้รอก่อน หรือว่าทำงานเสร็จแล้ว และทำงานได้เรียบร้อยดี หรือทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาด (error) อะไรบ้าง
ใน App Maker เราสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้ดังนี้  Modal Loading Indicator สำหรับการบอกให้ผู…