Posts

Showing posts from 2018

เมื่อ Google Form ไม่ตอบโจทย์ ผมจึงโดดใปใช้ App Maker

Image
ที่บริษัทแทนเจอรีน เรามีการใช้งาน G Suite กันอย่างครึกครื้นมาก ตัวชี้วัดหนึ่งก็คือ เรามี adoption score (ตัวเลขบ่งชี้ระดับการใช้งาน G Suite ยิ่งมาก ยิ่งดี) อยู่ในระดับ Excellent ถ้าดูจากกราฟ จะเห็นว่าแทนเจอรีนมีคะแนนอยู่ที่ 94++ เสมอ


สำหรับใครที่เป็นลูกค้าแทนเจอรีน และอยากทราบว่าโดเมนตัวเองมี adoption score อยู่ที่เท่าไร สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับทีมงานได้นะครับ

Google Form กับการใช้ทำ OT Request ตัวอย่างหนึ่งที่เราใช้งานกันคือแบบฟอร์มในการขออนุมัติทำงานนอกเวลา หรือ OT Request form ที่เราสร้างด้วย Google Form โดยมี input ดังนี้

ชื่อบริษัท : Short answerเวลาเริ่ม : Date (include time)เวลาจบ : Date (include time)ลักษณะงาน : Paragraphผู้ปฏิบัติงาน : ParagraphManager : DropdownSales : Dropdown

หลังจากพนักงานเข้ามากรอกฟอร์มแล้ว จะมี App Script ที่ผูกเอาไว้ อ่านค่าที่กรอกเข้ามา และเรียบเรียงข้อมูลในฟอร์มส่งเป็นอีเมลไปหา manager เพื่อขออนุมัติการทำงานนอกเวลา
Google Form กับ requirement ที่ล้ำหน้า ฟอร์มนี้มีการใช้งานและปรับปรุงเล็กน้อยมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2014 หรือประมาณ 4 ปีที่แล้ว ทั…

Cloud Identity บริการ IDaaS จาก Google Cloud

Image
Google Cloud เปิดตัวบริการ Cloud Identity ซึ่งเป็นบริการ IDaaS (Identity as a Service) ที่มาช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ identity ของ user ในองค์กรได้สะดวกมากขึ้น

ปัญหาของการใช้งาน Cloud (SaaS) ในองค์กร ในบางองค์กรที่มีการใช้งาน SaaS มากกว่า 1 ระบบ เช่น ใช้ Salesforce สำหรับทีมขาย ใช้ Slack ในทีม developer ใช้ Zendesk ในทีม customer support หรือใช้ dropbox กับทีม marketing


จะเห็นว่า แต่ละทีมที่มีการใช้งาน SaaS ที่แตกต่างกัน ย่อมหมายถึงการใช้งานบัญชีผู้ใช้สำหรับ login ในแต่ละ application โดยส่วนมาก แต่ละระบบจะต้องมี admin ของ app นั้นๆ ในบางองค์กรที่ business user เป็นคนจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งานกันเอง admin ของระบบนั้นๆ อาจจะเป็น business user นั้นเอง ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบคงไม่เท่ากับ IT admin และอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ข้อมูลหาย หรือข้อมูลรั่วไหลจากการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมมากพอ

ส่วน IT admin ขององค์กร หากได้สิทธิ์เป็น admin ของระบบที่ user หามาใช้งานนั้น หากมีจำนวนมากขึ้น การจัดการจะเริ่มลำบาก เช่น หาก user ลาออก จะต้อง deprovision user ออกจากระบบใดบ้าง หรือหากมี user ใหม…

ค้นหาบริษัทที่น่าสนใจ ด้วยข้อมูลตลาดหลักทรัพย์บน BigQuery

Image
หลังจากที่เราทำความรู้จักกับ Data Engineering Services กันไปแล้ว วันนี้ผมจะลงรายละเอียดให้พอเห็นภาพครับ ว่าหากเรามีข้อมูลอยู่ เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง โดยครั้งนี้จะเป็นการทดลองกับข้อมูลที่ public อยู่บนหน้าเวบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET และ mai บนหน้าเวบ www.set.or.th และมีข้อมูลรายบริษัทแจกแจงเอาไว้ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าไปค้นหาบริษัทที่น่าสนใจได้

ทดลองกับข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หนึ่งในข้อมูลที่เราจะนำมาใช้กัน คือข้อมูลในหน้า งบการเงิน/ผลประกอบการ ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลชัดเจน และลักษณะข้อมูลเป็นตัวเลขที่สามารถนำมาจัดการ วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ได้สะดวก


จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือ ต้องการสร้างระบบที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน/ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวก โดยต้องมีการ update ข้อมูลให้ถูกต้องเสมอ

เพราะข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน จึงต้องทำ ETL ณ วันที่เขียน blog นี้ (4 มี.ค. 61) มีข้อมูลบริษัทจำนวน 755 บริษัท ซึ่งเท่ากับข้อมูลตาราง งบการเงิน/ผลประกอบการ จำนวน 755 ตาราง ในแต่ละตาราง จะมีการ up…

Service ที่ Data Engineer เข้ามาช่วยเพื่อสนับสนุน Data-Driven Decision Management

Image
ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีมากขึ้นทุกวัน มีคนที่มองเห็นโอกาสในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ (Data-Driven Decision Management) นั่นจึงทำให้เกิดความต้องการผู้ที่มีทักษะ ที่จะช่วยให้ธุรกิจนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยทักษะของ Data Engineer

ส่วนประกอบพื้นฐานที่จะต้องมี ก่อนจะเริ่มต้นนำข้อมูลมาใช้งาน นั่นก็คือต้องมี

ข้อมูล (รู้ว่ามี, รู้ว่าอยู่ที่ไหน, รู้ว่าจะไปเอามาอย่างไร)เป้าหมาย (ต้องการตอบโจทย์อะไร, ต้องการนำเสนออย่างไร, มีทีม data scientist ทำหน้าที่ต่อ) ข้อมูลที่มี คือต้นทาง เป้าหมายนั้น คือปลายทาง ส่วนขั้นตอนระหว่างทางนั้น ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ทักษะของ Data Engineer ให้เป็นประโยชน์ นั่นก็คือการเตรียมระบบเพื่อรวบรวม เรียบเรียง ตัดแต่ง จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ต่อ

ส่วนประกอบที่อยู่ตรงกลาง เป็นหน้าที่ของ Data Engineer ในการออกแบบและสร้างระบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย โดยมีหลักพิจารณาเบื้องต้นในการออกแบบระบบเพื่อจัดการข้อมูล เช่น
ข้อมูลต้นทางมาจากจุดไหนบ้าง (ข้อมูลบน server, จากอุปกรณ์ IoT หรือจาก mobile app)ข้อมูลเป็น …

บทบาทของ Data Engineer ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นของมีค่า

Image
เนื่องจาก Google มีการรับรองผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Engineer วันนี้ผมเลยจะอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ ครับ ว่า Data Engineer ทำอะไร และมีบทบาทยังไงบ้าง

องค์กรต่างๆ มีการดำเนินกิจกรรมและธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีข้อมูลมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในกระดาษ หรือข้อมูลดิจิตอลก็ตาม แต่แนวโน้มของข้อมูลดิจิตอล มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายๆ ปัจจัย เช่น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากขึ้น)การจัดเก็บที่มีราคาถูกลงมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่วัดค่าออกมาเป็นข้อมูลมากขึ้น (Internet of Things)ความสะดวกในการจัดการข้อมูลดิจิตอลที่สะดวกกว่าข้อมูลในกระดาษ เช่นการนำมาคำนวณ หรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆ

การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่ หากมีข้อมูลที่เหมาะสมมาสนับสนุน ก็น่าจะช่วยป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ดี หรือแม้กระทั่งการค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่จากการวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่แนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ ได้ เปิดทางเลือกให้กับธุรกิจให้มีความหลากหลายทางกลยุทธ์


อ่านเพิ่มเติม บทความ Creating a Culture of Innovation: Eight ideas that …