Posts

Showing posts from August, 2017

ข้อควรระวัง หากคุณใช้ Gmail ติดต่อกับลูกค้า (ความแตกต่างของ Gmail กับ G Suite)

สำหรับใครที่ใช้ @gmail.com เป็นอีเมลติดต่อธุรกิจ หรือองค์กรไหนที่ระบบอีเมลไม่ตอบโจทย์ user จนทำให้ user บางกลุ่ม หนีไปใช้ @gmail.com ในการติดต่องาน ทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า @gmail.com ก็คือ G Suite ครับ เนื่องจากเป็นระบบที่ออกแบบมาให้ใช้งานในรูปแบบองค์กรโดยเฉพาะ ไม่เหมือนกับ @gmail.com ที่ออกแบบมาให้ใช้งานเป็น account ส่วนตัวมากกว่า

สิ่งที่ทำให้ G Suite แตกต่างจาก @gmail.com มีดังนี้
Brand Identity (@yourcompany.com)Account Control (Reset password, takeover, delete, restore, ...)Restore deleted files & email (up to 25 days)Enterprise Policy (filter message and alert) + MDMService Level Agreement 99.9% uptime guarantee + Support serviceEnterprise level sharing control + Domain shared contacts Brand Identity (@yourcompany.com) ข้อแรก คือเรื่องของรูปแบบอีเมลของ G Suite ที่สามารถบ่งบอกตัวตนขององค์กรได้ โดยการระบุชื่อโดเมนขององค์กรที่ด้านหลัง @ ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากชื่อโดเมน สามารถใช้บ่งบอกที่มา หรือผู้รับผิดชอบขององค์กรนั้นๆ ได้
สมมติว่าคุณกำลังกระเป๋…

ทางเลือกในการทำ workflow สำหรับองค์กรที่ใช้ G Suite

Image
การประสานงานกันภายในองค์กร ที่ต้องข้องเกี่ยวกับพนักงานหลายคน หรือหลายแผนก เป็นเรื่องปกติของขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานภายในองค์กรนั้นๆ หากไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มักจะเกิดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน จากหลายๆ สาเหตุ เช่น
พนักงานทำส่วนของตนเองเสร็จแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องส่งเรื่องต่อไปที่ใครเมื่อส่งเรื่องไปแล้ว เรื่องเงียบ หรือเดินเรื่องล่าช้าในบางกรณี งานนั้นก็เงียบหายไปกับสายลม และมารู้ตัวกันอีกทีเมื่อจวนถึงเส้นตาย เหตุการณ์เหล่านี้มักเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ นั่นแสดงว่าระบบการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้พนักงานต้องเสียเวลามาคอยติดตามงานจากคนอื่น แทนที่จะเอาพลังและเวลาไปพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นความเสียหายกับองค์กร คนตามงาน และคนถูกตามงาน

การจะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งคือการออกแบบ workflow หรือขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้า ว่าใครต้องทำอะไร และใช้ระบบเป็นตัวส่งต่องาน ระบบ workflow ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนักงาน โฟกัสในหน้าที่หลักของตัวเองได้ดีขึ้น เนื่องจากไม่ต้องคอยเสียเวลาตามงานจากผู้อื่น หรือถูกผู้อื่นตามงานเมื่อเวลาจวนตัว จนไม่สามารถ…